Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 5   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
 C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500  C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500  C70..สีฟ้าจาง..(คันที่1)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน.18500
เพิ่มเมื่อ: 2012-03-15 23:59:45.0
รายละเอียด: .สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์ขาว+ทะเบียน+ชุดโอน..
18500.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000 C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000 C70..สีชมพูมุข..(คันที่2)..เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000
เพิ่มเมื่อ: 2012-03-16 00:10:27.0
รายละเอียด: เครื่องดรีม..แต่งเต็ม+ภาษีปี52+ทะเบียน+ชุดโอน..23000
23000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000 C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000 C70..สีเขียวตอง..(คันที่3)..เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน..24000
เพิ่มเมื่อ: 2012-03-16 00:15:23.0
รายละเอียด: เครื่องดรีม..งานปัดเงา..ภาษีปี56+พรบ+ชุดโอน
24000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000 C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000 C70..สีเทาขาว..(คันที่4)..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน.. 24000
เพิ่มเมื่อ: 2012-03-16 00:21:53.0
รายละเอียด: ..เครื่องดรีมสต๊ารท์มือ..มีป้ายโค้ง+ทะเบียน+ชุดโอน..
24000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
ภาพรวม 15-03-55 ภาพรวม 15-03-55 ภาพรวม 15-03-55
เพิ่มเมื่อ: 2012-03-16 00:27:56.0
รายละเอียด: ภาพรวม
ไม่ระบุราคา
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

Email : pudfun.com@gmail.com ,ball.com@hotmail.com

 

ปัดฝุ่น.com
pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : pudfunshop
Ig : ballpudfun