Support
PUDFUN ร้านปัดฝุ่น
081 - 4127470
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

จำนวนสินค้า: 7   หน้าที่: 1/1

จำนวนสินค้าต่อแถว จำนวนสินค้าที่แสดง
เลือกจำนวนสินค้าที่ต้องการให้แสดงใน 1 หน้า
 
C90..สีฟ้าน้ำทะเล..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..(คันที่1)..ทะเบียนโอน..21,000 บาท C90..สีฟ้าน้ำทะเล..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..(คันที่1)..ทะเบียนโอน..21,000 บาท C90..สีฟ้าน้ำทะเล..เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..(คันที่1)..ทะเบียนโอน..21,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:24:17.0
รายละเอียด: เครื่องคัมต้อมสต๊ารท์มือ..ทะเบียนโอน.
21000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีขาว..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C70..สีขาว..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C70..สีขาว..(คันที่2)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:27:15.0
รายละเอียด: .สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C90..สีเปลือกมังคุด..(คันที่3)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C90..สีเปลือกมังคุด..(คันที่3)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C90..สีเปลือกมังคุด..(คันที่3)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:29:33.0
รายละเอียด: สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีเขียวมินท์..(คันที่4)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C70..สีเขียวมินท์..(คันที่4)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท C70..สีเขียวมินท์..(คันที่4)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18,000 บาท
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:32:29.0
รายละเอียด: ..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน.
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีฟ้าอ่อน..(คันที่5)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีฟ้าอ่อน..(คันที่5)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีฟ้าอ่อน..(คันที่5)..สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..18000
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:34:24.0
รายละเอียด: สีเกล็ดมุข..ระบบCDI..ทะเบียน+ชุดโอน..
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีแดง..(คันที่ 6)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุด โอน..22000 C70..สีแดง..(คันที่ 6)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุด โอน..22000 C70..สีแดง..(คันที่ 6)..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุด โอน..22000
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:36:54.0
รายละเอียด: ..งานปัดเงา..ภาษีปี55+พรบ+ชุด โอน.
22000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

 
C70..สีดำเทา..(คันที่ 7)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีดำเทา..(คันที่ 7)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000 C70..สีดำเทา..(คันที่ 7)..ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน..18000
เพิ่มเมื่อ: 2011-11-29 19:39:49.0
รายละเอียด: ระบบCDI..ปลอกแฮนด์สีขาว..ทะเบียน+ชุดโอน.
18000.00 บาท
ค่าขนส่ง: ไม่มีค่าขนส่ง

1

 

 

 

ส่วนการติดต่อเพิ่มเติม

 

TEL  : 081-412-27470  

Email : pudfun.com@gmail.com ,ball.com@hotmail.com

 

ปัดฝุ่น.com
pudfunshop.com
Line id : 4127470
page facebook : pudfunshop
Ig : ballpudfun